Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

tulla
22:39
1273 4c8a 500
Reposted fromrof rof viakjuik kjuik
tulla
22:35
8495 0bcf 500
Reposted fromMeely Meely viakjuik kjuik
22:21
tulla
22:20
22:19
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink vialalaland111 lalaland111
tulla
22:14
tulla
22:14
4838 b0d0
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viakasiapodpucha kasiapodpucha
tulla
21:58
5914 2482 500
"Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem genialnego człowieka.
Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest cudem."
 ~~ Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted frombarock barock viaKudlatyBlues KudlatyBlues
tulla
21:44
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaKudlatyBlues KudlatyBlues
tulla
21:39
1212 816c
Reposted fromkjuik kjuik viaKudlatyBlues KudlatyBlues
21:24
6022 4958
Reposted fromerial erial viastonerr stonerr
tulla
21:19
4138 b57c
Reposted fromkarli2 karli2 viaKudlatyBlues KudlatyBlues
tulla
21:05
8000 9089 500
tulla
21:02
1592 b068 500
tulla
20:57
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viakatasroka katasroka
tulla
20:52
0455 46ce
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viastylte stylte
20:43
5114 5765
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamaliwa maliwa
tulla
20:43
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viamaliwa maliwa

July 04 2015

tulla
23:00
6799 348b 500
Reposted fromkjuik kjuik vialadypsychosexy ladypsychosexy
22:53

muffinisnotonfire:

duskbird:

it’s scary how many people think they want to die when really they want to start living 

this is so accurate im crying

Reposted fromsugikinator sugikinator viababyjane babyjane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl